คลังพร้อมโอนแล้ว พรุ่งเงินเข้า 3,500 อย่าลืมไปใช้

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าว siamtoday ได้รับรายงานว่า นางสาว กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ม.ค.64 กระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ใช้โครงการคนละครึ่งระยะสอง

โดยจะมีการให้วงเงินเพิ่มเติม 500 บาท แก่ผู้รับสิทธิคนละครึ่งระยะหนึ่ง

 

ซึ่งขณะนี้มีผู้กดยืนยันรับสิทธิไปแล้ว 8.9 ล้านราย และให้วงเงิน 3500 บาทแก่ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งระยะสอง ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ 4.51 ล้านราย โดยจะสามารถนำสิทธิไปใช้จ่ายได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่

31 มี.ค.64 ซึ่งภาครัฐจะร่วมจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวันสำหรับผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งระยะสอง ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วแต่

ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ขอให้รีบมายืนยันโดยเร็ว เพราะหากไม่ยืนยันตัวตนและใช้สิทธิภายในวันที่ 14 ม.ค.นี้ จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติทันที

โดยสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง 2.ยืนยันตัวตน ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย 3.ยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน ณ ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย ส่วนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรก

 

ที่ยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิเฟสสอง สามารถกดยืนยันรับสิทธิได้ที่แอพพลิเคชันเป๋าตัง ได้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ ส่วนการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่

เบื้องต้นมีสิทธิแล้วเกือบ 1 ล้านสิทธิ โดยพิจารณาจากสิทธิของผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จในเฟสสอง 4.9 แสนราย

 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเฟสหนึ่งอีก 4.3 แสนราย และรอดูจำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสสองแต่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันเพื่อมาเปิดลงทะเบียนใหม่ ซึ่งคลังจะมีการพิจารณากำหนดวันลงทะเบียนทางการอีกครั้ง

ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดโครงการคนละครึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 1.1 ล้านร้านค้า มีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9.56 ล้านคน โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี เรียบเรียง siamtoday

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *