เช็ก 10 สถานะล่าสุด รับเงิน 5000 รู้เลยใครผ่านไม่ผ่าน

 

ยังคงเป็นที่สงสัยสำหรับผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขอรับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพราะในขณะที่บางคนได้รับการตรวจสอบสถานะว่าผ่านเกณฑ์และได้รับเงินแล้ว แต่บางคนอาจจะติดขั้นอยู่ในบางขั้นตอน

สถานะค้างว่าตรวจสอบอยู่นานหลายวัน และบางคนได้รับสถานะว่าตกเกณฑ์ พร้อมยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง ยื่นทบทวนสิทธิ์ ไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าความคืบหน้าที่จะได้สิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

 

ความหมาย : อยู่ในกระบวนการคัดกรอง

 

ความหมาย : ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ (ปิดลงทะเบียนวันที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 24.00 น.)

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท

 

ความหมาย: ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ ท่านได้รับสิทธิ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธี/ ข้อมูลการรับเงิน

ความหมาย: ได้รับสิทธิ์ แต่ให้เข้าไป “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน” ด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ผ่าน Mobile Banking หรือ ตู้ ATM

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่ม

 

ความหมาย: ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพของผู้ลงทะเบียน

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

ความหมาย: ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพ

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ ไม่ได้รับสิทธิ (พร้อมเหตุผล)

 

ความหมาย: ไม่ได้รับสิทธิ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ แต่สามารถยื่นอุทธรณ์ทางออนไลน์ ด้วยช่องทาง “ยื่นทบทวนสิทธิ

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ

 

ความหมาย: ระบบได้รับการขอยื่นทบทวนสิทธิ์จากคนที่ตกเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองแล้ว หลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบกรุณาเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพให้พร้อม

เรียกได้ว่าใครอยู่สถานะไหน รีบเช็กข้อมูลด่วนเลยจ้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *